DỊCH VỤ

Linh kiện thay thế


Danh sách các linh kiện thay thế:
 
Trụ dao máy FC2250 Cảm biến truc X FC2250 Cáp tín hiệu Trục Y FC2250 Mainboard CE5000-120AP
 
Trụ dao CE5000-120AP Hộp đầu cắt CE5000-120AP Trụ bút máy FC8600 Trụ dao máy FC8600
 
Bạc đạn trục X FC8600 Dao máy cắt
C8600/FC2250/CE5000
Mainboard FC8600 Motor X FC8600
 
Motor Y FC8600 Con đọc giấy máy in sơ đồ TKT/DOT Mực máy in sơ đồ TKT/DOT