PHẦN MỀM

MODULATE – HỔ TRỢ MAY ĐO

  • Là công cụ hỗ trợ cho phép điều chỉnh thông số của mẫu rập bằng cách khai báo các kích thước được chỉ định để thay đổi.
  • Modulate là công cụ hổ trợ chỉnh sửa rập mẫu theo Phương pháp may đo thủ công.