TIN TỨC CSP
ODEV - Thiết kế, hình dung & hoàn thiện mẫu trong cùng một môi trường 2D/3D

 
Tăng hiệu quả, năng suất và linh hoạt cho cả quá trình thiết kế và phát triển mẫu kỹ thuật số của bạn, chỉ với một giải pháp duy nhất kết hợp thiết kế rập 2D mạnh mẽ và hình dung thiết kế trên 3D cùng một môi trường để phát triển các sản phẩm may.

Giải pháp O/Dev giúp bạn tạo, tùy chỉnh và hoàn thiện những sản phẩm may mặc hoặc sản phẩm may khác trên 2D và 3D trước khi cắt hoặc may chúng thực sự trên vải. Giải pháp này còn giúp đáp ứng sự nhanh chóng trong kinh doanh nhằm phù hợp hơn so với nhu cầu người tiêu dùng và xu hướng thay đổi nhanh chóng ngày nay.
 
 
TIN KHÁC